top of page

​Tính bền vững

kéo dài vài năm
Căn bệnh truyền nhiễm "COVID-19" đã trở thành đại dịch và cuộc sống thường ngày đã thay đổi.
Nó không còn được coi là đương nhiên. Nếu bạn cảm thấy thích, cách bạn sống với mọi người đã thay đổi. ​

Hướng tới sau “COVID-19”
"Những gì chúng ta có thể làm"

Tradewinds Intl Corp và Tradewinds Multilink Intl Corp là

・Hỗ trợ các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs)

Mục tiêu 17 hạng mục là một rào cản rất cao, nhưng khi Tradewinds Intl Corp.

Tôi sẽ luôn nghĩ về những gì tôi có thể làm và làm việc với nó   

Đối với khách hàng của mình, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các vật liệu chất lượng cao nhất trong ngành

SDGs.png

"chúng tôihỗ trợ các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs)

White Structure

​Cảm ơn đặc biệt

​Client

​~Sản phẩm Nhật Bản ra thế giới~Sản phẩm toàn cầu đến Nhật Bản~

​Cảm ơn mọi người đã tham gia cùng chúng tôi

​​ không theo thứ tự cụ thể

bottom of page